+90 212 886 64 54

Thermowell

700

701

710

711

712

Thermowell

Zorlu çalışma ortamları ve aşırı sıcaklıklar, endüstriyel süreçlerin ayrılmaz bir parçasıdır. Bu tür durumların beraberinde getirdiği en önemli sorunlardan biri, sıcaklık ölçümünün zor olmasıdır. Söz konusu ortamlarda sıcaklığın yanı sıra yüksek basınç, güçlü kimyasal maddeler ve radyoaktivite gibi çeşitli koşullarla da karşı karşıya kalınabilir. Bu tür agresif ortamlarda sıradan sıcaklık sensörleri kullanılamaz. Bu yüzden ilgili ekipmanın korunmasını sağlamak için thermowell olarak adlandırılan cihaz kullanılır.

Thermowell Nedir?

Sıcaklık sensörlerinin zorlayıcı olabilen aşırı çalışma koşullarına karşı korunması için thermowell kullanılır. Thermowell bir ucu açık diğer ucu kapalı içi boş bir tüp şeklindedir. Açık ucundan içine bir sıcaklık sensörü, RT ya da thermokupl monte edilerek kullanılır. Bu aletleri koruyan thermowell aynı zamanda pek çok farklı işlevi de kolaylaştırır. 

Thermowelle monte edilen sıcaklık sensörünün ihtiyaç halinde değiştirilmesi son derece kolaydır. Ayrıca kirlenme olasılığı da düşüktür. Bu nedenle thermowell, yüksek basınçlı ve zorlu endüstriyel proseslerde ölçüm cihazlarının doğruluğunu ve bütünlüğünü korumak amacıyla kullanılan işlevsel bir çözüm olarak öne çıkar. 

Thermowell herhangi bir endüstriyel sürecin temel bileşeni olarak öne çıkar. Sağladığı avantajlar dolayısıyla son derece geniş bir kullanım alanına sahip olan thermowell’lerin büyük ve küçük boyları vardır. Küçük thermowell’ler genellikle yüksek basınç koşullarındaki operasyonlarda kullanılırken; tank ve kaplardaki ölçümler için büyük thermowell’lerin kullanımı tercih edilir. Enerji santrallerinde, rafinerilerde, petrokimya ve kimya endüstrisinde, petrol ve gaz, çimento, cam, çelik, gübre ve diğer çeşitli proses endüstrilerinde kullanılan thermowell çeşitleri uygulama özelinde değişiklik gösterebilir.

Termometre ve diğer ekipmanlar için koruyucu bir ekipman olan thermowell sayesinde endüstriyel işlemlerin agresif iç ortamlarından koruma sağlanabilir.

Thermowell Çeşitleri Nelerdir?

Endüstriyel süreçlerde sıcaklık sensörlerinin korunması ve sıcaklık ölçümlerinin yapılması amacıyla kullanılan thermowell çeşitli malzemelerden üretilir. Farklı sıcaklık ve basınç aralıklarında kullanılacak oldukları ortama göre çeşitlilik gösterirler. 

Günümüzde en yaygın kullanılan thermowell çeşitleri arasında; daldırma thermowell, iletimli thermowell, uçlu thermowell, nipple thermowell, santrifüjlü thermowell ve flanşlı thermowell sayılabilir.

Thermoweller sayesinde sıcaklık sensörlerinin çevresel etkilerden korunması, hassas ve doğru sıcaklık ölçümleri yapılması mümkündür. Seçilecek olan thermowell türü; ortam koşullarına, süreç gereksinimlerine, uygulanacak sıcaklık ve basınç aralığına bağlı olarak belirlenmelidir. Farklı endüstriyel uygulamalara yönelik olarak paslanmaz çelik, titanyum, alüminyum ve çeşitli alaşımlar gibi malzemelerden üretilen thermowellerin kullanılması tercih edilebilir.

Thermowell Nasıl Çalışır?

Thermowell sıcaklık sensörlerinin ortamla temasını sınırlayarak ve sıcaklık sensörlerini koruyarak çalışır. Endüstriyel süreçlerde sıcaklık ölçümü yapma amacıyla kullanılan sensörler doğrudan ortama maruz kaldığında, zaman içinde sensör zarar görebilir ve ölçüm hassasiyeti azalabilir. Thermowell sayesinde bu durum önlenebilir. 

Sensörün bulunduğu bölgeye yerleştirilen thermowell, çoğunlukla bir tüp ya da boru şeklindeki kılıf olarak tanımlanabilir. Sensör kılıfın içine monte edilmekte olup sıcaklık sensörünün ortamla doğrudan teması önlenir.

Thermowell, termokupl ya da direnç termometresi gibi bir sıcaklık sensörüyle birlikte monte edilmekte olup sensör thermowell’in içine sokulduktan sonra sabitlenir. Böylece thermowell sıcaklık sensörünü ortamdan etkilenmesini ve zarar görmesini engelleyecek şekilde korur. Özellikle aşındırıcı maddeler, yoğun basınç ya da yüksek hızda akışkanların bulunduğu ortamlarda sensörün dayanıklılığını artırma özelliğine sahiptir. 

Thermowell sıcaklık sensörünün ölçüm yapacağı ortamla termal iletkenlik aracılığıyla bağlantı sağlar. Kılıfın üretiminde kullanılan malzeme ve yapısal özellikleri sayesinde sensör sıcaklık değişimlerini en doğru şekilde algılar. Sıcaklık değişikliklerinin ortamın etkilerinden izole edilmesiyle birlikte sıcaklık sensörünün daha hassas ve doğru ölçümler yapması sağlanabilir.