+90 212 886 64 54

Proses Kontrol Cihazları

c42 serisi

c62 serisi

c82 serisi

c83 serisi

r22

rsc

Proses Kontrol Cihazları

Gerek endüstriyel gerek teknolojik alanlarda yaşanan gelişmeler sonucu, üretim süreçlerinde verimliliği ve güvenliği artırmaya yönelik işlevsel çözümler ortay çıkmıştır. Bunların başında proses kontrol cihazları gelir. Endüstriyel alanlarda proses değişkenlerinin kontrolünü ve ölçümünü proses kontrol cihazları sağlar. Uyumlu, güvenilir ve kolay kullanılabilir olan proses kontrol cihazları süreçlerdeki değişimin minimize edilmesine ve belirli sınırlar içinde tutulmasına yardımcı olur.

Proses Kontrol Cihazı Nedir?

Endüstriyel tesisler başta olmak üzere çeşitli süreçlerde; sıcaklık, akış hızı, basınç gibi belirli değişkenlerin kontrol edilmesi ve düzenlenmesi amacıyla kullanılan cihazlar proses kontrol cihazlarıdır. Otomatik olarak çalışan proses kontrol cihazları sayesinde sürecin istenen değere ulaşması ya da belirli bir aralıkta kalması sağlanabilir. Proses kontrol cihazları sayesinde süreçlerin daha verimli, güvenli ve tekrarlanabilir hale getirilmesi mümkündür. Ayrıca operatörlerin süreçleri manuel olarak izlemesi ve kontrol etmesi gerekliliği ortadan kaldırılmış olur.

Özellikle kontrolörler olarak adlandırılan elektronik cihazlarla birlikte çalışan proses kontrol cihazlarının farklı şekillerde ve türlerde olması mümkündür. Proses kontrol cihazlarının en yaygın kullanılan türleri arasında; termostatlar, PID kontrolörler, PLC, DLC ve SCADA sayılabilir. Proses kontrol cihazları günümüzde enerji üretiminde, endüstriyel tesislerde, kimya ve petrokimya endüstrisinde, otomotiv, su arıtma ve daha pek çok sektörde kullanılmaktadır.

Proses Kontrol Sistemleri Nedir?

Endüstriyel tesislerde üretim ve işlemlerin otomatik bir şekilde izlenmesi, düzenlenmesi ve kontrol edilmesi amacıyla kullanılan sistemler proses kontrol sistemleri olarak adlandırılır. Pek çok farklı endüstriyel süreçte ve uygulamada kullanılan proses kontrol sistemleri; veri toplama, analiz yapma, karar verme ve uygulama adımlarını gerçekleştirme yoluyla süreçlerin daha verimli, güvenli ve ekonomik bir hale gelmesine yardımcı olurlar.

Proses kontrol sistemlerinde; sensörler, kontrolörler, aktuatörler, veri toplama ve işlem birimleri, kontrol ve operatör arabirimleri, alarm ve güvenlik sistemleri gibi temel bileşenler yer alır. Proses kontrol sistemleri pek çok farklı endüstriyel alanda kullanılmaktadır. Bu sayede üretkenlik ve kalitenin artırılması, enerji tasarrufu sağlanması, güvenliğin ve emniyetin artırılması aynı zamanda işletme maliyetlerinin düşürülmesi yoluyla tesislerin daha verimli çalışmasının sağlanması söz konusu olabilir.

Sıcaklık Kontrol Ekipmanları Nelerdir?

Çeşitli endüstriyel ve evsel uygulamalarda en önemli parametrelerden biri sıcaklık kontrolüdür. Sıcaklığın istenen değerde tutulması ya da belirli bir aralıkta kontrol edilmesi amacıyla kullanılan cihazlar ve sistemler ise sıcaklık kontrol ekipmanları olarak adlandırılır. Sıcaklık kontrolünde kullanılan çeşitli sıcaklık kontrol ekipmanları şu şekilde sıralanabilir: Termostatlar, PID kontrolörler, sıcaklık sensörleri, ısıtıcılar ve soğutucular, PLC, ısıtma ve soğutma devreleri, sıcaklık göstergeleri ve veri kaydediciler.

Sıcaklık kontrol ekipmanları; çeşitli endüstriyel süreçlerde, iklimlendirme sistemlerinde, tıbbi cihazlarda, enerji yönetiminde, gıda işleme ve depolama süreçlerinde aynı zamanda daha pek çok farklı uygulamada yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.

Proses Kontrolünde Ofset Değeri Nedir?

Bir kontrol döngüsündeki istenen değer ile gerçek değer arasındaki fark, proses kontrolünde ofset değeri olarak adlandırılır. Kontrol sisteminin hassasiyetinin ve doğruluğunun belirlenmesi noktasında önemli bir parametre olan ofset değeri, sıfıra yakın ya da çok küçük olduğunda kontrol sisteminin istenen değere yakın bir şekilde çalıştığı anlaşılabilir. Ofset değerinin büyük olması, kontrol sisteminin istenen değeri elde etmede zorlandığı ya da elde edemediği şeklinde yorumlanabilir. 

Ofset değerinin kontrol döngüsünde düzeltilmesi, hassas ve doğru süreç kontrolü için olmazsa olmazdır. Kontrol sistemindeki parametre ayarlarının minimize edilmesi noktasında; PID kontrolör ya da diğer kontrol algoritmalarından faydalanılabilir. Böylece kontrol sistemi gerçek değeri istenilen değere mümkün olduğunca yakın tutularak süreçteki dalgalanmalar minimize edilir.