+90 212 886 64 54

Kaydediciler

PR10

PR20

PR30

ENDÜSTRİYEL GÜÇ KAYDEDİCİLER​

Endüstriyel süreçler, işletmelerin üretim ve operasyon faaliyetlerinin temelini oluşturur. Teknolojideki gelişmeler sayesinde devreye giren otomatikleştirme ve robotik sistemler, işçilerin endüstriyel süreçlerde tekrarlayan ve risk içeren görevlerden kurtulması mümkün olmuştur. Böylece hem üretim süreçlerinin güvenilirliğinin artırılmasına hem üretim hızının ve hassasiyetinin iyileştirilmesine odaklanılması gerekliliği doğmuştur. Endüstriyel güç kaydediciler zaman içerisinde bu süreçte önemli rol oynayan cihazlardan biri haline gelmiştir. 

Endüstriyel Güç Kaydediciler Nedir?

Endüstriyel güç kaydediciler; işletmelerde elektrik tüketiminin izlenmesi ve analiz edilmesi amacıyla kullanılırlar. Enerji analizi, güç kalitesi değerlendirmesi ve enerji verimliliği optimize edilmesi konularında fayda sağlayan endüstriyel güç kaydediciler; elektrik enerjisiyle çalışan sistemlerde meydana gelen güç dalgalanmalarını kaydetme özelliğine sahiptirler. 

Bunların yanı sıra akım, gerilim, frekans ve enerji tüketimi gibi son derece kritik verileri kaydetme ve analiz etme sürecinde de rol alırlar. Bu sebeplerden dolayı endüstriyel güç kaydediciler; her tür işletmenin enerji yönetimi ve verimliliği süreçlerinde göz ardı edilmemesi gereken bir önem taşırlar. Endüstriyel güç kaydediciler; endüstriyel tesislerdeki enerji tüketimini izleme, enerji verimliliği potansiyelini belirleme ve enerji maliyetlerini optimize etme konusundaki en önemli araç olarak kabul edilmektedirler.

Endüstriyel güç kaydedicilerin diğer bir özelliği; kullanım alanındaki aşırı güç dalgalanmalarını tespit etmek, ekipman arızaları ile verimsizlik nedeninin belirlenmesine katkıda bulunmaktır. Bu sayede endüstriyel tesislerde yaşanması olası enerji kayıplarının önlenmesi, güvenilirlik ve verimlilik artışının sağlanması mümkündür. Endüstriyel güç kaydediciler enerji tüketimini izleme ve analiz etme yoluyla, enerji maliyetlerinin optimize edilmesini desteklerler. Elde edilen verilere göre enerji tasarrufu sağlayacak tedbirlerin alınması mümkün olabilir. 

Endüstriyel Güç Kaydedicilerin Çalışma Prensibi Nedir?

Endüstriyel güç kaydediciler, veri toplama birimleri ile özel sensörlerden meydana gelir. Elektrik hatlarına ya da elektrik panolarına bağlanmaları durumunda enerji verilerini sürekli olarak ölçen ve kaydeden cihazlardır. Kaydedilen verilerin analiz edilmesi sayesinde enerji tüketimi modelleri, güç faktörü ve harmonik bozulma gibi önemli parametrelerin belirlenmesi mümkün olur.

Tüm bu noktalar doğru bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan endüstriyel güç kaydediciler; verimlilik analizi, enerji yönetimi ve elektrik sistemi kalitesi açısından kritik bir görevi yerine getirirler. Endüstriyel güç kaydediciler hem tesislerin enerji kullanımının optimize edilmesinde ve enerji maliyetlerinin azaltılmasında hem sürdürülebilirlik, güvenilirlik ve performans noktasında sağladıkları faydalarla öne çıkarlar.

Endüstriyel Güç Kaydedicilerin Kullanım Alanları Nelerdir?

Endüstriyel güç kaydediciler fabrikalarda ve üretim tesislerinde; enerji tüketiminin izlenmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve üretim süreçlerine ilişkin enerji maliyetlerinin yönetilmesi için kullanılır. 

Bunların yanı sıra büyük miktarda enerji tüketiminin söz konusu olduğu veri merkezlerinde, hastanelerde, sağlık tesislerinde, ticari binalarda, ofislerde, enerji şebekesi ve dağıtımı sürecinde, tarımsal işletmelerde, otomotiv ve ulaşım sektöründe, enerji ve sürdürülebilirlik projelerinde endüstriyel güç kaydediciler kullanılır. 

Pek çok farklı alanda enerji verimliliğinin artırılması, enerji tüketiminin optimize edilmesi ve güç kalitesinin iyileştirilmesi amacıyla endüstriyel güç kaydedicilerden faydalanılması söz konusu olmaktadır.

Endüstriyel Güç Kaydedici Çeşitleri Nelerdir?

Endüstriyel güç kaydedicilerin farklı özelliklere ve uygulamalara uygun çeşitleri bulunur. Bunlar arasında; tek nokta güç kaydediciler, taşınabilir güç kaydediciler, tek fazlı güç kaydediciler, üç fazlı güç kaydediciler, RMS güç kaydediciler, sistem analiz güç kaydediciler,

Kablosuz güç kaydediciler ve ethernet tabanlı güç kaydediciler sayılabilir. 

Endüstriyel güç kaydedicilerin her türü, farklı uygulama ihtiyaçlarını karşılayacak özellikte tasarlanmış ve üretilmiştir. Seçilecek olan endüstriyel güç kaydedicinin türü; kullanılacağı ortama, ölçüm ihtiyacına, güç kalitesi analizi gerekliliklerine ve diğer spesifik gereksinimlere bağlı olarak belirlenmelidir.