+90 212 886 64 54

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Şirketimizin başarısı günümüzde en temel rekabet faktörü olan “KALİTE” ye bağlıdır. Bu sadece ürünlerimizin ve satış sonrası sunduğumuz servisin değil;  aynı zamanda “şirketimizin kalitesi” anlamına da gelmektedir.

Sürekli iyileştirmeyi amaç edinen METER Elektronik A.Ş. için;

Ürün Kalitesi: Müşterinin aldığı ürünün kullanım amacına tamamıyla uygun olması ve bütün beklentileri karşılaması demektir. Ürün kalitesi ürünün hayat evrelerinin bütün safhalarına yayılır. Ürünün tasarımıyla başlar ve müşterinin kullanım süresince devam eder.

Şirket Kalitesi: Şirketin her alan ve seviyedeki iş tanım ve talimatlarının etkili ve verimli bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasıdır. Şirket çalışanlarının kendi alanlarında yeterli ve kalifiye olması, müşterinin ürünü belirlenen zamanda ve uygun pazar fiyatlarıyla temin edebilmesini sağlar.

METER Elektronik A.Ş. ’de Kalite sisteminin kurulması, uygulanması ve güncelleştirilmesine ilişkin tüm görev ve faaliyetlere Yönetim Kurulunca tam destek verilir.

Firma üst yönetimi tarafından saptanan ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılarak kabul edilmiş bir kalite politikası hazırlanmıştır. Kalite Politikası firmanın her yıl güncellediği Kalite Hedefleri için bir çerçeve oluşturmaktadır.

Kalite hedefleri belirlenirken; Kalite Politikasıyla uyumlu olması, sürekli gelişme içermesi ve ölçülebilir olması samimiyetle dikkate alınır.

Firmamız 1998 yılından bu yana (güncellenen ismiyle) ISO 9001:2015 Kalite Sertifikasına sahiptir.