+90 212 886 64 54

Değerlerimiz

Tecrübenin gücüne inanırız.

Çalışanlarımız itici gücümüzdür. Çalışanlarımızın eğitim ve kişisel gelişimini şirket kültürümüzün bir parçası olarak görürüz. Çalışanlarımızın sahip oldukları potansiyeli en iyi şekilde kullanabilecekleri katılımcı bir çalışma ortamı yaratırız.

Yeniliğin gücüne inanırız.

Harekete geçirdiğimiz tüm faaliyetlerimizde yenilikçiliğe ve yaratıcılığa değer veririz. Teknolojiye yatırım yapar, ülkemizde değişimin öncüsü, ilklerin adresi olmak için çalışırız.

Dürüstlüğün gücüne inanırız.

Ülkemizi ve insanımızı daha iyi yarınlara taşımak için dürüstlükten ayrılmadan çalışır, işimizi yaparken tüm paydaşlarımızla dürüst ilişkiler kurar, işimizi yasalara uygun şekilde yaparız. Tüm faaliyetlerimizde şeffaf ve hesap verebilir olmayı ilke edinen bir yönetim anlayışı ile hareket ederiz.

Sürdürülebilirliğin gücüne inanırız.

Kaynaklarımızı doğru kullanmaya özen gösterir, daha yaşanır bir dünya için tüm faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik hedefimize uygunluğu gözetiriz.