Kalite Politikamız

Şirketimizin başarısı günümüzde en temel rekabet faktörü olan “KALİTE” ‘ye bağlıdır. Bu sadece ürünlerimizin ve satış sonrası sunduğumuz servisin değil “şirketimizin kalitesi” anlamına da gelmektedir.

Sürekli iyileştirmeyi amaç edinen METER Elektronik A.Ş. için

Ürün kalitesi ; müşterinin aldığı ürünün kullanım amacına tamamıyla uygun olması ve bütün beklentilerini karşılaması demektir. Ürün kalitesi ürünün hayat evrelerinin bütün safhalarına yayılır ve ürünün tasarımıyla başlar ve müşterinin kullanımı süresince devam eder.

Şirket kalitesi ; şirketin her alanındaki ve seviyedeki iş tanım ve talimatlarının etkili ve verimli bir şekilde düzenlenmesi ve uygulanmasıdır. Şirket çalışanlarının kendi alanlarında yeterli ve kalifiye olması, müşterinin ürünü belirlenen zamanda ve uygun pazar fiyatlarıyla temin edebilmesini sağlar ve dolayısı ile müşterinin şirketin yeterliliğine olan güvenini artırır.

Şirketteki iş tanım ve talimatlarının müşteri ile kurulan diyaloglar neticesinde ortaya çıkan talep ve beklentiler doğrultusunda devamlı olarak geliştirilerek iyileştirilmesi firmamızın ana politikasıdır.

Referanslar